Developers, developers, developers!

Integrer MakePlans med dine interne applikasjoner eller egen nettside

Alle funksjoner tilgjengelig i MakePlans er tilgjengelig via API'et. Det er et REST-basert JSON API.

API dokumentasjon

Du kan finne vår API dokumentasjon på developer.makeplans.com.

Tilpasning av den standard bookingsiden

Det er mulig å tilpasse den standard bookingsiden med egen CSS. I tillegg er det mulig å tilpasse skjema og alle utgående meldinger med Liquid template language.

Inngebygde integrasjoner

MakePlans har allerede mange innebygde integrasoner. Se vår integrasjonsside for mer info. I tillegg til våre direkte integrasjoner har vi også en integrasjon med integrasjonsplattformen Zapier som lar deg integrere med andre applikasjoner uten programmering.

Data-eksport

Vi tilbyr eksport av reservasjoner, kunder og arrangementer i CSV-format enkelt tilgjengelig for nedlasting.

iCalendar-strømmer

For å vise avtaler fra MakePlans i andre kalender-applikasjoner så tilbyr vi en iCalendar-feed som kan brukes i Google Calendar, Calendar for MacOS, Calendar for iOS, Android, Outlook, og andre kalender-applikasjoner.

Begynn med online timebestilling i dag!