Vår prismodell är enkel:
$9 per resurs/månad.

SMS kostar $0.08 styck (valfritt). Transactions with Stripe are processed with a 2% application fee.
We also offer additional services such as custom sender, domain etc. for a fee. All prices in USD.

Har du många resurser? Kontakta oss för rabatt.
Our enterprise plan is coming soon. Contact us for more info

Registrera dig nu Inga dolda kostnader. Inga startavgifter. Avsluta kontot när du vill.

Kom igång med tidsbokning online idag!